در بازرسی سیستم توزیع بخار به چه عناوینی باید توجه داشت؟

در بازرسی سیستم توزیع بخار به چه عناوینی باید توجه داشت؟


گروه :

لیست موارد بازرسی سیستم توزیع بخار:

 

  •     لوله کشی

    ـ لوله کشی به خاطر افت فشار باید به درستی تعیین اندازه شود.

    ـ سرعت بخار در خطوط لوله به خاطر جلوگیری از ساییدگی ، کمتر از ۳۰ متر بر ثانیه است.

    ـ باید برای انبساط لوله ها در شرایط عملیاتی، فضایی مناسب پیش بینی گردد.

    ـ خطوط لوله باید به طور صحیحی تکیه، اتصال و مهار شوند.

    ـ شیب خطوط لوله باید در مسیر جریان بخار به سمت پایین باشد.

    ـ باید از کاهش دهنده های غیر هم مرکز به جای کاهش دهنده های هم مرکز استفاده کنیم.

    ـ خط تغذیه کننده تجهیزات را باید از بالای خط اصلی بخار بگیریم نه از پایین.

    ـ از شیرهای جداسازی برای ایزوله کردن دستگاه هایی که کار نمی کننداستفاده نماییم.

 

  •     تله بخار

    ـ تله های بخار به طور متناوب در فواصل معینی قرار می گیرند.(۳۰ تا ۵۰ متر)

    ـ تله های بخار را باید به محفظه های جمعآوری کندانس که درست تعیین اندازه شده اند وصل کرد.

    ـ در انتهای خطوط اصلی بخار باید حتماً تله بخار و تخلیه کننده های هوا نصب شوند.

    ـ تله های بخار باید برای بار ورودی زمان شروع کار و حین عملیات ، به طور صحیح تعیین اندازه شوند.

 

  •     ضربه قوچ

    ـ در صورت بروز ضربه قوچ ، باید آن را حذف نمود.

    ـ خسارات ناشی از ضربه قوچ مرتباً مورد بررسی قرار گیرند.

 

  •     عایق بندی

    ـ عایق های حرارتی باید برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و همچنین حفاظت و ایمنی افراد از سوختگی به کار گرفته شود.

    ـ عایق بندی باید با ضخامت بهینه انجام شود.

    ـ عایق بندی باید خشک بوده، ضد آب و هوا باشد.

    ـ عایق بندی مناسب آسیب ندیده و به راحتی مرمت می شود.

 

  •     نشتی ها

    ـ نباید هیچگونه نشتی بخار اعم از نشتی به اتمسفر یا نشتی از تله های بخار به سیستم بازیافت کندانس موجود باشد.

اسکن و دریافت اطلاعات این شرکت
کلیه حقوق این وب سایت برای بانک اطلاعات آنلاین تهویه و تاسیسات ایران محفوظ می باشد.