برج خنک کننده

برج خنک کننده


گروه :

در گزينش صحيح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضيات يک پروژه معين بايد چند عامل اصلي را لحاظ کرد توان خنک کنندگي , مسائل اقتصادي , سرويسهاي مورد نياز و شرايط طبيعي و . . . اين عوامل اغلب به هم وابستگي متقابل دارنداما هر يک بايستي جداگانه مورد بررسي قرار گيرند از آنجا که ممکن است انواع زيادي از دستگاهها توانايي تامين مقصود را داشته باشند عواملي همچون ابعاد دستگاه , مساحت محل نصب , حجم هواي جرياني , ميزان مصرف انرژي فن و پمپ , موارد بکار رفته در ساخت دستگاه , سهولت يافتن دستگاه در بازار بر انتخاب نهايي تاثير گذار خواهد بود. برجهاي خنک کن در اندازه هاي مختلف براي دفع حرارت از يک تا چند تن تبريد ساخته مي شوند, برجهاي بزرگ براي کاربردهاي معين ساخته مي شوند و معمولا از چندين سلول تشکيل مي شوند که هر يک اجزاي خاص خود را دارند. محل نصب : اگر بتوان برج خنک کن را در فضاي باز با جريان هواي آزاد قرار داد در حصول يک بازده مناسب از برج مشکلي وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بين ديوارها نصب شود موارد زير بايستي مورد توجه قرار گيرد : بايد فضاي کافي و بدون مانع مزاحم در اطراف برج وجود داشته باشد تا هواي لازم به برج برسد هواي گرم خروجي از برج بايد به گونه اي تخليه شود که امکان بازگشت و گردش مجدد آن به برج وجود نداشته باشد زيرا گردش مجدد چنين هوايي در برج دماي مرطوب هواي ورودي به برج را افزايش مي دهد و باعث گرم ماندن آب در خروج از برج مي شود گردش مجدد هوا به داخل برج هنگامي مورد توجه قرار مي گيرد که چند برج در مجاورت هم باشند تعيين محل نصب برج به عوامل ديگري هم بستگي دارد از قبيل استحکام محل نصب , تجهيزات اضافي براي تقويت آن , هزينه فراهم کردن تجهيزات اضافي براي برج و مسائل مربوط به معماري ساختمان و … لوله کشي : سيستم لوله کشي برج خنک کن بايستي به گونه اي طراحي شود که امکان انبساط و انقباض بين لوله ها فراهم باشد و چنانچه برج بيش از يک اتصال ورودي باشد بايد جهت متعادل کردن جريان آب به هر يک از سلولهاي برج شير متعادل کننده نصب شود و چنانچه لازم باشو يکي از سلولهاي برج جهت تاميرات از مدار خارج شود بايد داراي شير مسدود کننده جريان باشد اگر دو يا چند برج بصورت موازي نصب شده باشند بايد از يک لوله مشترک بين دو تشت برج جهت متعادل کردن آب داخل برج استفاده شود به منظور ممانعت از سرريز آب داخل برج هنگام توقف کار تمامي مبدلها بايستي پايين تر از سطح آب برج قرار داشته باشند . کنترل ظرفيت : بيشتر برجهاي خنک کن در معرض تغييرات قابل توجه دماي مرطوب هوا و بار در طول فصل گرم مي باشند بدين لحاظ ممکن است جهت ابقاي شرايط تجويز شده براي کارکرد مطلوب برج بعضي از روشهاي کنترل ظرفيت به کار گرفته شود . ساده ترين روش کنترل ظرفيت برجها تغيير سرعت فن مي باشد که اغلب در برجهاي چند سلولي به کار مي رود با موتورهاي دور متغيير ميتوان اين کار را انجام داد روش ديگر در کنترل طرفيت استفاده از دمپر تنظيم کننده در دهانه خروجي فن سانتريفوژ مي باشد روش ديگر باي پاس کردن آب مي باشد . کار زمستاني برج خنک کننده : اگر قرار باشد برج در دماي زير صفر درجه کار کند بايد موارد زير بحث شود : 1) گردش باز آب در برج خنک کن 2) گردش بسته آب در يک سرد کننده تبخيري مدار بسته 3) آب تشت در برج خنک کن

اسکن و دریافت اطلاعات این شرکت
کلیه حقوق این وب سایت برای بانک اطلاعات آنلاین تهویه و تاسیسات ایران محفوظ می باشد.